[1]
Vergés, J.C. 2005. La Fundació Bernat Metge. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 2 (Feb. 2005), 74–76.