[1]
Morales Montoya, M. 2010. La Generalitat de Catalunya a l’exili (1939-1948). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 19 (May 2010), 213–224.