[1]
Martí Fraga, E. 2010. La Conferència dels Tres Comuns i el Braç militar: dues institucions decisives en el tombant del segle XVII. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 19 (May 2010), 197–211.