[1]
Richou i Llimona, M. 2010. El Baix Maresme a l’època baixmedieval. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 19 (May 2010), 153–166.