[1]
Salrach Marès, J.M. 2010. Jaume I: una valoració del regnat. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 19 (May 2010), 87–100.