[1]
Pérez-Bastardas, A. 2010. El <i>Pressupost extraordinari de Cultura</i> de 1908: entre solidaritat municipal i Solidaritat Catalana. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 19 (May 2010), 71–84.