[1]
Izquierdo Ballester, S. 2010. Significació política de Solidaritat Catalana. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 19 (May 2010), 43–69.