[1]
Pérez Nespereira, M. 2008. La Recepció del pensament i la cultura europeus a la Catalunya de la Restauració: l’Ateneu Barcelonès i la seva biblioteca com a vehicles de recepció, assumpció i difusió. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 17 (Jan. 2008), 229–237.