[1]
Prat, E. 2006. El Moviment per la pau dels anys vuitanta a Catalunya. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 16 (Nov. 2006), 287–299.