[1]
Lardín i Oliver, A. 2006. Els Treballadors industrials de Catalunya i el PSUC (1938-1959). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 16 (Nov. 2006), 273–286.