[1]
Grau Mateu, J. 2006. La Lliga Regionalista i la llengua catalana (1901-1923). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 16 (Nov. 2006), 261–271.