[1]
Piñol Alabart, D. 2006. Alfabetització, cultura escrita i classes populars a l’època contemporània. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 16 (Nov. 2006), 113–132.