[1]
Renom i Pulit, M. 2001. Arrendaments municipals i control del mercat local a finals de l’Antic Règim : Sabadell com a exemple. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 11 (Jun. 2001), 9–27.