[1]
Lluch, E. 2001. El Judici imperial sobre la Via Fora als Adormits. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 10 (Mar. 2001), 67–88.