[1]
Serra i Ràfols, J. de C. 2005. La Participació de Bosch i Gimpera en l’organització dels Congressos Internacionals de Prehistòria i Protohistòria. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 1 (Feb. 2005), 71–72.