[1]
Fort i Cogul, E. 2005. La Figura de Simó Salvador, bisbe de Barcelona (1369-1445). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 1 (Feb. 2005), 62.