[1]
, . 2005. Pompeu Fabra. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 1 (Feb. 2005), 75.