[1]
Mercader, J. 2005. El Primer Congrés del Pirineu. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 1 (Feb. 2005), 104–105.