[1]
Abadal i de Vinyals, R. d’ 2005. Record a Louis Halphen. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 1 (Feb. 2005), 89–90.