[1]
Serra i Ràfols, J. de C. 2005. Els Reports del novè Congrés Internacional de Ciències Històriques. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 1 (Feb. 2005), 86.