[1]
Dolç i Dolç, M. 2005. El Vocabulari cromàtic en llatí. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 1 (Feb. 2005), 82–84.