[1]
Serra i Ràfols, J. de C. 2005. Les Investigacions arqueològiques i la fotografia aèria. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 1 (Feb. 2005), 9–16.