[1]
Salrach Marès , J.M. 2024. Ordeig, Ramon (2023). <i>Diplomatari del monestir de Sant Martí del Canigó (segles X-XI).</i> Revisat i prologat per Aymat Catafau i amb un epíleg de Narcís Garolera. Vic: Arxiu Biblioteca Episcopal de Vic, 334 p. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 34 (Feb. 2024), 316–321.