[1]
Soler Paricio, P. 2021. Ambrose Martin: nacionalista irlandès. Del quarter d’Estat Català a la defensa del govern d’Euzkadi. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 32 (Dec. 2021), 91–122.