[1]
López Vilar, J. 2021. Un dibuix inèdit del bombardeig d’Espartero sobre la ciutat de Barcelona. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 31 (Jan. 2021), 521–528.