[1]
Maluquer de Motes, J. 2021. El quart cavaller de l’Apocalipsi: impacte demogràfic de la grip de 1918-1920 a l’Europa llatina i als països de parla catalana. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 31 (Jan. 2021), 393–441.