[1]
Batlle, M. and Anton Rabella, J. 2021. Les llengües romàniques i el català. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 31 (Jan. 2021), 119–181.