[1]
Feliu, G. 2021. La Catalunya carolíngia. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 31 (Jan. 2021), 79–93.