[1]
Salrach, J.M. 2019. Michel Vovelle (1933-2018) i Guy Bois (1934-2019): record i homenatge. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 30 (Dec. 2019), 339–346.