[1]
Foguet i Boreu, F. 2019. <i>Història de la premsa catalana</i> (1966), de Joan Torrent i Rafael Tasis. Censura i ressò. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 30 (Dec. 2019), 257–295.