[1]
Vidal, J. 2019. Joaquim Miret i Sans. Els anys de formació acadèmica i les seves repercussions. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 30 (Dec. 2019), 243–255.