[1]
Maluquer de Motes, J. 2019. La Revolució Industrial a Catalunya (1832-1935). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 30 (Dec. 2019), 125–179.