[1]
Sobrequés i Callicó, J. 2019. Presentació. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 30 (Dec. 2019), 17–20.