[1]
, . 2018. Normes per a la presentació d’originals. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 29 (Nov. 2018), 539–546.