[1]
Morales Montoya, M. 2018. Presentació. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 29 (Nov. 2018), 461–462.