[1]
Figueres i Artigues, J.M. 2018. <i>La Publicitat</i> durant la Guerra Civil (1936-1939). Periodisme entre dos focs. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 29 (Nov. 2018), 131–168.