[1]
Figueres i Artigues, J.M. 2018. Presentació. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 29 (Nov. 2018), 39.