[1]
Sobrequés i Callicó, J. 2018. La història de Catalunya, una història universal. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 29 (Nov. 2018), 17–19.