[1]
Piñol Alabart, D. 2017. L’arxiu patrimonial Fontcuberta (segles X-XXI). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 28 (Dec. 2017), 123–141.