[1]
, . 2016. Normes per a la presentació d’originals. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 27 (Jul. 2016), 463–469.