[1]
Vidal Palomino, J. 2016. Salvador Espriu i l’Orientalisme antic a Catalunya. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 27 (Jul. 2016), 359–385.