[1]
Murià, J.M. 2016. Campeche, primera porta de Catalunya a Mèxic. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 27 (Jul. 2016), 303–319.