[1]
Morales Montoya, M. 2016. Presentació. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 27 (Jul. 2016), 49.