[1]
Renedo Puig, X. 2016. Notes sobre la biografia i la <i>Crònica</i> de Ramon Muntaner. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 27 (Jul. 2016), 19–46.