[1]
Ferré i Trill, X. and Roca Vernet, J. 2015. Presentació. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 26 (Nov. 2015), 43–46.