[1]
Ferré i Trill, X. 2014. Claret, Jaume; Santirso, Manuel (2014). <i>La construcción del catalanismo. Historia de un afán político</i>. Madrid: Los Libros de la Catarata, 238 p. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 25 (Dec. 2014), 401–406.