[1]
Sobrequés i Callicó, J. 2014. Figueres Artigues, Josep Maria (2012). <i>El periodismo catalán. Prensa e identidad. Un siglo de historia (1879-1984)</i>. Madrid: Fragua. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 25 (Dec. 2014), 391–401.