[1]
Serra i Puig, E. 2014. Un Quart de segle d’història moderna de Catalunya: balanç historiogràfic aproximatiu. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 25 (Dec. 2014), 299–328.