[1]
Pèlachs Mañosa, A. 2014. Els Estudis del paisatge a Catalunya des de la geografia: l’exemple de la Vall Ferrera. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 25 (Dec. 2014), 171–190.