Diversitat, distribució i fenologia de les cigales (Hemiptera: Cicadidae) a Catalunya (NE Península Iberica)

Autors/ores

  • Marc Franch Quintana

Resum

Les cigales o cicàdids són insectes amb fase juvenil endogea, cicle vital llarg i cants audibles, importants a les xarxes tròfiques d'ecosistemes terrestres. Malgrat l'interès que han despertat arreu, la informació històrica a la península ibèrica, i en particular a Catalunya, és escassa. El catàleg d'hemípters de Martorell y Peña (1879) hi cita set espècies. Després d'aquesta data, les cigales van rebre molt poca atenció fins al segle XXI. La informació acumulada els darrers anys permet estudiar la diversitat, distribució i fenologia del grup. A tal efecte, es va realitzar una cerca bibliogràfica mitjançant cercadors acadèmics, i es van analitzar les dades del portal ornitho.cat pel període 2006-2020 (N=3468 registres). Es presenta el catàleg de cicàdids de Catalunya que conté 12 espècies, un nombre comparable al d'altres territoris europeus: les cigales grossa, del pi, de l'olivera i negra, respectivament Lyristes plebejus Scopoli, 1763, Cicada orni Linné, 1758, C. barbara Stal, 1866 (al·lòctona introduïda) i Cicadatra atra Olivier, 1790; les brunzidores ala-roja, sigiŀlada, de garriga i cotonosa, respectivament Tibicina haematodes Scopoli, 1763, T. quadrisignata Hagen, 1855, T. garricola Boulard, 1983 i T. tomentosa Olivier, 1790; i les cigalelles europea occidental, vespera, culprima i argentada, respectivament Cicadetta petryi Schumacher, 1924, Hilaphura varipes Waltl, 1837, Euryphara dubia Rambur, 1840 i Tettigettalna argentata Olivier, 1790. Es mostren mapes de riquesa i distribució d'espècies en quadrícules UTM de 5 × 5 km, diagrames de distribució altitudinal i fenologia per les espècies més comunes, així com iŀlustracions originals de suport a la identificació. Aquest treball iŀlustra el potencial de la ciència ciutadana per ampliar el coneixement de grups d'insectes poc estudiats i estableix un escenari de referència sobre el que fonamentar futurs estudis de la distribució i ecologia dels cicàdids.

Descàrregues

Publicat

2021-11-12

Número

Secció

Segon trimestre 85 (2)